Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020

   Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật 
về lao động cho người lao động và người sử dụng lao động

Thực hiện Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 07/9/2017 của UBND thành phố về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2021; Kế hoạch số 1139/KH-STP ngày 25/7/2019 của Sở Tư pháp về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019 của Ngành Tư pháp; ngày 22/10/2019, Sở Tư pháp phối hợp với Liên đoàn lao động thành phố, Liên minh Hợp tác xã và doanh nghiệp thành phố, Chi nhánh Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Cùng dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Đình Long - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố; Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố; Báo cáo viên pháp luật thành phố; Trợ giúp viên pháp lý; Cán bộ pháp chế các Sở, ban, ngành; Đại diện các Trung tâm tư vấn pháp luật; Đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp các quận, huyện; Công chức tư pháp - hộ tịch các xã, phường, thị trấn; Đại biểu đại diện một số doanh nghiệp; Cán bộ công đoàn chuyên trách và cán bộ công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố

Tại Hội nghị, các Báo cáo viên pháp luật đã trao đổi 02 chuyên đề, về: “Trình tự, thủ tục khởi kiện giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án theo quy định của Bộ luật tố tụng Dân sự” và “Một số quy định về Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội liên quan đến người lao động”. Những nội dung được các đại biểu quan tâm trao đổi, về: Nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động; Trình tự, thủ tục khởi kiện tại Tòa án; Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động của Tòa án; Thời hiệu giải quyết tranh chấp lao động; Những nội dung cơ bản của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và vấn đề xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm lao động, bảo hiểm xã hội…

Hội nghị cũng là dịp để các đại biểu đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố gặp gỡ, trao đổi những vướng mắc trong thực tiễn.Việc tổ chức Hội nghị này không chỉ là hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2019 mà còn góp phần nâng cao hiểu biết, nhận thức pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trên địa bàn thành phố./.