Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020

Chiều 17/9, Ban chỉ đạo Quận ủy thực hiện Chỉ thị 10 và Nghị quyết 28 sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm,đề ra phơng hướng và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Đồng chí Phạm Văn Khanh – Phó Bí thư TT Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Trưởng ban chỉ đạo Quận ủy thực hiện Chỉ thị 10 và Nghị quyết 28 chủ trì cuộc họp. Cùng dự có lãnh đạo Phòng tổ chức đảng, đảng viên Ban tổ chức Thành ủy; thành viên Ban chỉ đạo Quận ủy.

9 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo Quận ủy thực hiện Chỉ thị 10 phân công thành viên phụ trách các lĩnh vực và theo dõi các đơn vị tăng cường dự sinh hoạt chi bộ cơ sở. 131 lượt thành viên Ban Chỉ đạo cấp quận đã dự sinh hoạt tại 103 chi bộ thuộc các loại hình: tổ dân phố, khối cơ quan hành chính, lực lượng vũ trang. Tại các Đảng bộ cơ sở có 350 lượt thành viên Ban chỉ đạo dự sinh hoạt tại 328 chi bộ; 123 lượt các đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ dự sinh hoạt ở chi bộ ngoài nơi sinh hoạt. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề cũng được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong 9 tháng có 156 lượt chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung phong phú, thiết thực. Qua dự sinh hoạt, thành viên Ban chỉ đạo cấp quận đã tiếp nhận 19 ý kiến liên quan đến công tác chính quyền; các ý kiến đã được chỉ đạo giải quyết và thông báo trả lời nội dung kiến nghị đến đảng viên, chi bộ liên quan.

         Tại hội nghị, Ban chỉ đạo Quận ủy cũng đánh giá, 9 tháng qua, thực hiện Nghị quyết 28 của Thành ủy, thành viên Ban chỉ đạo đã tập trung khảo sát, phân loại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có điều kiện thành lập các tổ chức đảng, đoàn thể; đồng thời tăng cường gặp gỡ tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các đơn vị thành lập tổ chức đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên. Trong 9 tháng, đã thành lập 01 chi bộ, 5 tổ chức Công đoàn và 3 tổ chức Đoàn thanh niên. Cùng với đó, Ban chỉ đạo cấp quận chú trọng hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể đã thành lập nâng cao chất lượng hoạt động, duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 10 của Ban Bí thư Trung ương.  

 Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Khanh – Phó Bí thư TT Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đề nghị trong thời gian tới, thành viên Ban chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 10 của Ban Bí thư; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể theo tinh thần Nghị quyết 28 của Thành ủy; chỉ đạo các chi bộ chú trọng tổ chức  sinh hoạt chuyên đề. Đồng chí Phó Bí thư TT Quận ủy lưu ý, các hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 10 và Nghị quyết 28 các cấp phải hướng tới 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Kiến An và thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới ĐH XIII của Đảng.

                                                                                                                 

Tuyết Trinh