Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020
Chiều ngày 28/10/2019, tại Trường Chính trị Tô Hiệu, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng đã tiến hành kiểm tra định kỳ việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố đối với đề tài : “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trên địa bàn thành phố Hải Phòng”. Cơ quan chủ trì: Trường Chính trị Tô Hiệu; Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Trần Thị Bích Hằng - Nguyên Hiệu trưởng Trường. 
Tham dự có Đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ do đồng chí Đỗ Gia Khánh – Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn; Nguyễn Văn Hiểu - Hiệu trưởng Trường; Ban chủ nhiệm đề tài; kế toán Trường.
Việc kiểm tra định kỳ nhằm đánh giá việc thực hiện về nội dung, tiến độ, tình hình sử dụng kinh phí và giải quyết các vấn đề phát sinh khác. Tính đến thời điểm hiện tại đề tài đã tổ chức triển khai theo đúng nội dung, quy mô được phê duyệt. Tuy vậy, so với tiến độ đăng ký đề tài triển khai còn chậm. 
Phát biểu tại buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã ghi nhận sự cố gắng nỗ lực, nghiêm túc của cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung đề tài. Đoàn kiểm tra đề nghị cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài khẩn trương gửi văn bản về các nội dung đề xuất, kiến nghị về Sở Khoa học và Công nghệ trong thời gian sớm nhất đảm bảo giải quyết theo đúng quy định; tiếp tục bám sát và thực hiện các nội dung đã được phê duyệt.
Đại diện cơ quan chủ trì và Ban Chủ nhiệm đề tài, đồng chí Nguyễn Văn Hiểu mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, hướng dẫn tổng thể các vấn đề trong thực hiện nhiệm vụ của lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ để đề tài sớm được nghiệm thu theo quy định /.
Nguyễn Minh