Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020
Ngày 30/10/2019, Trường Chính trị Tô Hiệu phối hợp với Sở Nội vụ Hải Phòng tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng và tương đương, đợt 4 năm 2019. Dự Lễ khai giảng có các đồng chí: Nguyễn Văn Hiểu - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu; đại diện lãnh đạo phòng Công chức - Viên chức, Sở Nội vụ thành phố; lãnh đạo các khoa, phòng và học viên của lớp.
Lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương đợt 4 năm 2019 gồm 327 học viên, chia thành 04 lớp; thời gian học ngoài giờ hành chính. Mục tiêu của lớp bồi dưỡng nhằm cập nhật, trang bị kiến thức và các kỹ năng cơ bản về quản lý, điều hành công tác để thực thi chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo cấp phòng. Từng bước đáp ứng tiêu chuẩn chức danh được đảm nhiệm, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ trong tiến trình cải cách hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 
Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Nguyễn Văn Hiểu - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Để lớp học diễn ra thành công, đồng chí đề nghị Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, chủ nhiệm lớp, giảng viên được phân công giảng dạy thực hiện tốt quy chế đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng môi trường học tập nghiêm túc, khoa học, tạo được diễn đàn trao đổi kiến thức, kinh nghiệm công tác giữa các học viên; tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng bài giảng. Học viên nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế học tập, sắp xếp kế hoạch công tác một cách hợp lý để tham gia khóa học đầy đủ và đạt hiệu quả cao. /.
Nguyễn Minh