Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2020
Công bố công khai việc chấm dứt hiệu lực giá trị pháp lý Thông báo số 514/TB-UBND ngày 30/11/2009 của UBND Thành phố.

Thực hiện Điều 2 Quyết định số  2308/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của UBND thành phố về việc chấm dứt hiệu lực văn bản đã ban hành để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà xưởng, kho, bãi kinh doanh vật tư phục vụ sản xuất phôi thép và phụ trợ ngành thép do Công ty Cổ phần thương mại xuất nhập khẩu D&T làm chủ đầu tư tại xã An Hồng, huyện An Dương.

Download/ Tải về : 2308-QD-UBND.signed.pdf
 Thông báo 514 : 514.pdf