Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2020

UBND quận Lê Chân tổ chức hội nghị sơ kết công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2019

             Chiều 30-10, UBND quận Lê Chân tổ chức hội nghị sơ kết công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2019. Chủ tịch UBND quận Nguyễn Văn Phiệt chủ trì.

Trong tháng 10, tình hình KT – XH, AN – QP quận Lê Chân tiếp tục ổn định, các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chủ đề năm của thành phố và quận được tập trung chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp do quận quản lý ước đạt 27,8 tỷ đồng, bằng 8,41% kế hoạch năm; tổng thu cân đối ngân sách ước đạt hơn 202 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng đạt 901 tỷ đồng, đạt 97% kế hoạch năm. Bên cạnh đó, công tác GPMB được quận tập trung chỉ đạo quyết liệt, tiến độ thực hiện những dự án trọng điểm cơ bản đáp ứng yêu cầu như dự án Hồ Sen – Cầu Rào 2 (giai đoạn 2); Dự án Làng Việt Kiều Quốc tế... Công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường tiếp tục được chú trọng thực hiện đạt hiệu quả tốt; nhiều điểm nóng về trật tự đường hè, vệ sinh môi trường, ùn tắc giao thông đã cơ bản được xử lý.

Cũng trong thời gian qua, lãnh đạo quận đã tập trung chỉ đạo UBND các phường thực hiện công tác giảm nghèo, đẩy mạnh hoàn thành vượt chỉ tiêu giảm nghèo năm 2019; kết quả giảm nghèo tháng 10 là 23 hộ, 10 tháng giảm 281/317 hộ nghèo (vượt chỉ tiêu thành phố giao); phấn đấu đến hết năm 2019 giảm 100% hộ nghèo. Cùng với đó, công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh được quận thực hiện hiệu quả; chất lượng giáo dục tiếp tục được giữ vững và nâng cao; tình hình quốc phòng – an ninh ổn định.            Tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, thời gian tới, quận Lê Chân xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm cần chỉ đạo thực hiện, như: tập trung cao công tác thực hiện tốt các chỉ tiêu KT – XH được giao; quyết liệt thực hiện công tác đền bù, GPMB các dự án trọng điểm của thành phố; công tác đảm bảo trật tự đường hè, ATGT, VSMT, quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng. Đồng thời, quận Lê Chân đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, đảm bảo tốt chính sách cho người có công; chấp hành nghiêm kỷ luật hành chính, kỷ cương công vụ; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, giữ vững quốc phòng – an ninh, đảm bảo TTATXH, PCCC không để xảy ra đột xuất, bất ngờ…