Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020

Ban Thường vụ Quận ủy Dương Kinh sơ kết nhiệm vụ tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2019


          Chiều ngày 30/10/2019, Ban Thường vụ Quận ủy Dương Kinh tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ tháng 10, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11năm 2019. Đồng chí Đào Văn Ninh - Bí thư Quận ủy, chủ trì hội nghị.

          Trong tháng 10, tình hình kinh tế của quận tiếp tục duy trì được sự ổn định và phát triển; một số chỉ tiêu kinh tế cơ bản đạt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ: giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng 17,35%; giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ tăng 19,58%. Một số chỉ tiêu, sắc thuế đạt cao: thu tiền thuê đất đạt 112,95%; thu lệ  phí trước bạ đạt 147,36%; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 100,10%. Công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả. Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi động, phong phú; công tác giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tiếp tục được quan tâm chú trọng thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định, giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được triển khai toàn diện, hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận tiếp tục có sự đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, chất lượng các mặt công tác có tiến bộ hơn.


Đ/c Đào Văn Ninh - Bí thư Quận ủy chủ trì Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Đào Văn Ninh - Bí thư Quận ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền từ quận tới cơ sở tập trung làm tốt một số nội dung sau: Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện chủ đề năm 2019 “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” của thành phố và “Nâng cao hiệu quả quản lý thu, chi ngân sách - Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” của quận. Đẩy mạnh hoạt động của các Tiểu ban phục vụ tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng tiến độ, lộ trình thời gian đã đề ra. Hoàn thành việc tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, hoạt động của các đoàn thể quận năm 2019. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các chi, đảng bộ trực thuộc đẩy nhanh tiến độ công tác kết nạp đảng viên mới; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân quận. Tập trung công tác thu ngân sách; tăng cường công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường, đấu giá quyền sử dụng đất… Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số: 05/NQ-HĐND và Nghị quyết số: 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố và đẩy nhanh tiến độ đăng ký triển khai thực hiện xây dựng đường giao thông theo chương trình hỗ trợ xi măng tại Quyết định số: 1025/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao theo kế hoạch. Triển khai Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020; hoàn thành nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2019. Tập trung cao cho việc xử lý, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của cử tri và nhân dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tổ chức tốt các Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố, quận; Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền quận với nhân dân năm 2019. Triển khai thực hiện các hoạt động của “Quỹ hỗ trợ vì người nghèo”... Tập trung hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019./.

                                  Văn phòng Quận ủy Dương Kinh