Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020

Quận ủy Dương Kinh tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 10/11/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy


Sáng ngày 31/10/2019, Quận ủy Dương Kinh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU, ngày 10/11/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy về “xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài Nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”. Dự Hội nghị, có đ/c Nguyễn Danh Miền - Phó Trưởng Phòng tổ chức đảng - đảng viên, Ban Tổ chức Thành ủy; đ/c Đào Văn Ninh - Bí thư Quận ủy; đ/c Nguyễn Minh Phương - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU của quận; các đồng chí lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn thuộc quận; các đồng chí Thường trực Đảng ủy các phường và Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức đảng theo loại hình Nghị quyết số 28-NQ/TU.Đ/c Nguyễn Minh Phương - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận báo cáo tổng kết thực hiện NQ28Đ/c Đào Văn Ninh - Bí thư Quận ủy trao Quyết định tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viênĐ/c Nguyễn Minh Phương - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân
Đ/c Đào Văn Ninh - Bí thư Quận ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trong 10 năm qua, công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài Nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy được Quận ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả thiết thực. Qua 10 năm thực hiện nghị quyết số 28-NQ/TU, quận Dương Kinh đã vận động và thành lập được 14 tổ chức đảng, 40 tổ chức công đoàn và 08 tổ chức đoàn, hội thanh niên; phát triển được 63 đảng viên, 1.629 đoàn viên công đoàn và 406 đoàn viên, hội viên thanh niên. Các tổ chức đảng, đoàn thể và đội ngũ đảng viên, đoàn viên, hội viên thuộc loại hình này đã được củng cố, có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng; thể hiện được vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị; tham gia với chủ doanh nghiệp về kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống người lao động, thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc khảo sát để thành lập tổ chức đảng, đoàn thể tại các doanh nghiệp chưa được thường xuyên, liên tục. Việc tiếp cận một số doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp chủ là người nước ngoài để thực hiện công tác tuyên truyền, vận động tổ chức đảng và phát triển đảng viên, thành lập tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên gặp nhiều khó khăn do bất đồng ngôn ngữ, chủ doanh nghiệp không có mặt tại Việt Nam; chủ doanh nghiệp lo ngại việc thành lập tổ chức đảng sẽ ảnh hưởng đến thời gian và năng suất lao động, kinh phí hoạt động của doanh nghiệp. Việc duy trì nền nếp sinh hoạt tại một số chi bộ chưa thường xuyên, nội dung sinh hoạt còn nghèo nàn, đơn điệu, nặng về triển khai nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, ít bàn về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Trong thời gian tới, Quận ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, đoàn thể quận tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền công tác tuyên truyền đến các chủ doanh nghiệp, người lao động hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, tác dụng của việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, đoàn viên, hội viên, tích cực lao động sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác xây dựng đảng, đoàn thể, giúp đỡ các tổ chức đảng, đoàn thể thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Tích cực khảo sát và vận động các đơn vị có điều kiện thành lập tổ chức đảng, đoàn thể. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, cho ý kiến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, Quận ủy cũng đề xuất thành phố có cơ chế chính sách quan tâm hỗ trợ về kinh phí hoạt động đối với các tổ chức đảng loại hình Nghị quyết số 28-NQ/TU trực thuộc đảng bộ cơ sở.

Nhân dịp này, Quận ủy Dương Kinh đã tổ chức tiếp nhận 01 tổ chức đảng và 08 đảng viên đối với Chi bộ Trường Tiểu học - Trung học cơ sở - THPT Hai Bà Trưng, trực thuộc Đảng bộ phường Lạch Tray, thuộc Đảng bộ quận Ngô Quyền về là chi bộ trực thuộc Quận ủy. Đồng thời tổ chức biểu dương, khen thưởng cho 05 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy giai đoạn 2009 - 2019./.

                Văn phòng Quận ủy Dương Kinh