Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
Sáng ngày 01/10, Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, A2, A3, A4 khóa 37 và hệ tập trung khóa 27. Tới dự buổi Lễ có: đồng chí Nguyễn Văn Hiểu - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường; các đồng chí Phó Hiệu trưởng Trường; đại diện lãnh đạo các đơn vị khoa, phòng Nhà trường cùng toàn thể học viên 04 lớp.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiểu phát biểu khai giảng lớp học
Tổng số học viên 04 lớp là 177 học viên, trong đó 03 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, A2, A3, A4 khóa 37 gồm 150 học viên; lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ tập trung, khóa 27 gồm 27 học viên. Học viên các lớp đều là cán bộ lãnh đạo, quản lý hoặc dự nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Về thời gian học tập, lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ tập trung, khóa 27 học liên tục, tập trung trong 10 tháng; các lớp hệ không tập trung học trong 18 tháng. 

Toàn cảnh Lễ khai giảng
Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Nguyễn Văn Hiểu - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường nhấn mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy Đảng, có ý nghĩa quan trọng, góp phần tích cực trong xây dựng tổ chức Đảng và chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở. Mục tiêu của khóa học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ cơ sở. Qua đó giúp học viên có thể vận dụng kiến thức lý luận vào thực tiễn công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ ở từng đơn vị. Đồng chí đề nghị các học viên cần xác định động cơ học tập đúng đắn, nghiêm túc tự giác trong học tập, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của trường, của lớp, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và rèn luyện./.
Nguyễn Minh