Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
Ngày 02/11/2019, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội thảo khoa học “50 năm thành phố Hải Phòng thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - thành tựu và bài học kinh nghiệm”.
Dự và chủ trì Hội thảo có: đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố Hải Phòng; đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy. Dự Hội thảo còn có sự tham gia của các đồng chí Thường vụ Thành ủy; đại biểu đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể chính trị, xã hội, các nhà khoa học, nhà quản lý… của Trung ương và địa phương. Tập thể Ban Giám hiệu cùng lãnh đạo các khoa, phòng Trường Chính trị Tô Hiệu cũng tham dự Hội thảo.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố Hải Phòng bày tỏ, Hội thảo là dịp để chúng ta nghiên cứu, nhận thức sâu sắc hơn về giá trị lịch sử và ý nghĩa lý luận, vai trò định hướng của bản Di chúc mà Bác để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta. Đồng thời, bày tỏ mong muốn các đại biểu, các nhà khoa học tập trung tình cảm, trí tuệ và tâm huyết nhìn nhận đánh giá khách quan những kết quả đã làm được, những thành tựu nổi bật, những bài học kinh nghiệm và cả những hạn chế, khuyết điểm cần phải khắc phục, sửa chữa qua chặng đường 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ của Đảng bộ, quân và dân Thành phố Hải Phòng mà trước hết, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bồi đắp nền tảng đạo đức, văn hóa trong Đảng và trong toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng và của Đảng bộ Thành phố.
Tại Hội thảo, Ban tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng từ các nhà khoa học, nhà quản lý, những người hoạt động thực tiễn, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan tham mưu, đơn vị trực thuộc Thành ủy, đơn vị thuộc UBND thành phố, các quận, huyện gửi tới 46 bài tham luận. Tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý, những người hoạt động thực tiễn, các tổ chức chính trị - xã hội, tập trung trao đổi, phân tích, làm rõ 3 nội dung theo chủ để Hội thảo: tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, Nhân dân và sự nghiệp cách mạng nói chung, thành phố Cảng nói riêng; Bài học về xây dựng Đảng và củng cố chính quyền các cấp trong tình hình hiện nay, nhất là về Đảng cầm quyền, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chăm lo đời sống nhân dân và phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế; qua đó nêu bật tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trí tuệ và trách nhiệm vô cùng lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Tổ quốc và Nhân dân; Luận giải thành tựu và bài học kinh nghiệm trong hành trình 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố Cảng gắn với thực hiện Di chúc và những lời căn dặn qua 9 lần về thăm thành phố của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các đại biểu dự Hội thảo đã trao đổi, phân tích, làm rõ thêm thực tế quá trình thực hiện Di chúc 50 năm qua ở Hải Phòng, ở từng ngành, từng địa phương, từng đơn vị, từng lĩnh vực. Đồng thời phân tích, đánh giá một cách sâu sắc, khách quan những kết quả đạt được của thành phố qua 50 năm thực hiện Di chúc và những lời căn dặn của Bác qua 9 lần về thăm trên tất cả các lĩnh vực: công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội - an ninh - quốc phòng. Các ý kiến đều nhất trí khẳng định, nửa thế kỷ qua, Đảng bộ chính quyền, quân và dân thành phố luôn luôn học tập và làm theo những di huấn quan trọng của Bác để lại trong Di chúc thiêng liêng. Tư tưởng của Bác mãi mãi là ngọn đuốc soi đường trên mọi bước đi của Đảng bộ thành phố, trong thời kỳ kháng chiến giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Nhiều ý kiến cũng đã đề xuất kiến nghị, giải pháp cụ thể, sâu sắc đối với thành phố để tiếp tục thực hiện Di chúc và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Phát biểu tại Hội thảo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đánh giá cao Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức Hội thảo khoa học và các ý kiến tham luận tại Hội thảo phong phú, sinh động, đã đề cập đến nhiều vấn đề của thành phố trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giá trị Di chúc của Người, những nội dung chủ yếu của Di chúc, cho đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự, vẫn mãi soi sáng con đường cách mạng của Đảng, của dân tộc. Di chúc là sự hội tụ trí tuệ, truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa của nhân loại. Đồng chí Lê Mạnh Hùng nhận định, 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, Đảng bộ, quân và dân Hải Phòng đã lập nhiều chiến công vẻ vang, đạt nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Hải Phòng hôm nay đang được xây dựng, phát triển hiện đại theo như lời dặn của Bác trong Di chúc. Trong tương lai gần, Hải Phòng sẽ vượt lên phát triển, khẳng định là đầu mối giao thông quan trọng và cửa chính ra biển của các tỉnh phía Bắc, là một trung tâm của vùng Duyên hải Bắc Bộ, động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước.
Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm của các đại biểu đối với Hội thảo. Bằng tâm huyết, trí tuệ và tình cảm của mình, các đại biểu đã đóng vai trò quyết định vào thành công của Hội thảo. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cảm ơn những tình cảm, sự đóng góp trí tuệ, tâm huyết của các đại biểu dành cho sự phát triển của thành phố tại Hội thảo. Hải Phòng rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm thường xuyên của các cơ quan Trung ương, sự nỗ lực cố gắng của các tổ chức trong toàn hệ thống chính trị thành phố để cùng chung sức, đồng lòng đưa Hải Phòng tiếp tục phát triển, trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hiện thực hóa di nguyện, lòng mong mỏi của Bác: xây dựng Hải Phòng trở thành “thành phố gương mẫu của cả nước” và trở thành thành phố “có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới” như tầm nhìn mà Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã chỉ ra./.
Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố Hải Phòng phát biểu khai mạc Hội thảo

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội thảo

Quang cảnh hội thảo

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo
Dương Dũng