Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020

Sở Thông tin và Truyền thông chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 11/2019

Sáng ngày 4/11, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 11/2019. Sau nghi lễ chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca, đồng chí Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở đã thông tin tình hình thời sự quốc tế và trong nước, đặc biệt là thông tin về Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, sự kiện chính trị quan trọng thu hút sự quan tâm, theo dõi của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước. Hội nghị lần này tập trung thảo luận, cho ý kiến một bước về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020 và một số vấn đề quan trọng khác.

 

Tại buổi lễ, đ/c Đỗ Xuân Sơn, đảng viên chi bộ Văn phòng - Kế hoạch Tài chính kể câu chuyện về Bác “Chiếc đồng hồ”, câu chuyện về sự đoàn kết.

Đảng viên Đỗ Xuân Sơn kể câu chuyện về Bác Hồ

Bế mạc buổi Lễ chào cờ đầu tháng 11, đồng chí Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Đảng uỷ, đã yêu cầu các đơn vị rà soát công tác chuẩn bị Đại hội các chi bộ, diễn ra trong tháng 12. Chi bộ Trung tâm Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức Đại hội điểm, dự kiến đầu thàng 12/2019.

VTH