Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020

Hội nghị công bố các Quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố

về việc chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành

 Đảng bộ cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chiều 29/10/2019, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố về việc chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Xuân Thanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố; Lê Văn Quý, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố; Cao Văn Hiển, Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố; Đỗ Thị Mai Hương, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao.

Hội nghị đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan thành phố chỉ định đồng chí Phạm Thị Tô Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Phạm Xuân Thanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố

và đồng chí Lê Văn Quý, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao

trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Thị Tô Trang

Đồng thời, tại Hội nghị cũng đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về việc chỉ định các đồng chí: Lê Văn Chương, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình; Đặng Văn Hiếu, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Quản lý và khai thác các công trình Thể dục thể thao; Nguyễn Thị Thảo, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố; Nguyễn Bá Việt Phương, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Phạm Xuân Thanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố
và đồng chí Lê Văn Quý, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao
trao quyết định và tặng hoa cho các đồng chí vừa được chỉ định bổ sung tham gia  Ban Chấp hành Đảng bộ
 cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Thanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố nhấn mạnh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; văn hóa tiếp tục giữ một vị trí quan trọng và làm nền tảng của xã hội. Để thực hiện được điều đó thì toàn Đảng bộ cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao cần phải nêu cao tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Đảng nói chung và của Ngành nói riêng, đạt được các mục tiêu đề ra.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Quý, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao nhấn mạnh năm 2020 sắp tới sẽ có rất nhiều nhiệm vụ quan trọng mà mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên trong toàn Ngành đều phải hết sức cố gắng, nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Toàn Đảng bộ, Đảng ủy cơ quan sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó trong mọi hoạt động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

- Minh Phương-