Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
Tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019

         UBND huyện vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.
         Năm 2019, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc quyết định về việc giao chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ; thực hiện nghiêm túc các khâu đăng ký, sơ tuyển, khám sức khỏe, phát lệnh gọi công dân nhập ngũ và tổ chức lễ giao nhận quân trang trọng, an toàn, tiết kiệm, đúng luật. Trên cơ sở nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyển quân và trách nhiệm của địa phương trong thực hiện “ tròn khâu”.  Toàn huyện đã thực hiện giao nhận đạt 100% chỉ tiêu công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Ngoài ra, huyện cũng đã thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, quan tâm động viên kịp thời những cá nhân, gia đình chấp hành tốt Luật Nghĩa vụ quân sự.  Trong những năm qua, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ tại huyện luôn được thành phố đánh giá cao
         Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Hiển - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện biểu dương các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đã chủ động tham mưu, làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Để công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2020 đạt chỉ tiêu với chất lượng cao, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị cần quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của gia đình, thanh niên trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự; chú trọng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm về chất lượng và quân số; các yêu cầu về trình độ học vấn, sức khỏe, chính trị, đạo đức của công dân nhập ngũ. Đồng chí lưu ý cần tập trung công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự; đồng thời thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
                                                                                           Hoàng Tản