Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
Khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự cấp xã năm 2020
       
           Vừa qua, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp xã, thị trấn tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020.
          Để chuẩn bị cho công tác tuyển quân vào đầu năm 2020 đạt kết quả tốt, sau khi tổ chức nắm nguồn, triển khai đăng ký quản lý thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và thực hiện công tác xét duyệt tiêu chuẩn, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã hướng dẫn Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Đôn Lương, Trung tâm Y tế Cát Bà tổ chức khám sơ tuyển cho 142 thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ tại 12 xã, thị trấn. Việc khám tuyển được tổ chức nghiêm túc, khách quan trong 05 ngày từ ngày 4 đến 8/11/2019, nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ sức khoẻ để sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
          Sau khi khám tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã, thị trấn sẽ tiếp tục thực hiện các bước còn lại để tuyển chọn những thanh niên có chất lượng với phương châm “Tuyển người nào chắc người đó”. Dự tính khám tuyển cấp huyện sẽ vào cuối tháng 12/2019.
                                                                                             Minh Tuấn