Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Xuân Đám
         Sáng ngày 3/11, đồng chí Nguyễn Đình Chuyến - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã có buổi làm việc với xã Xuân Đám về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
         Sau hơn 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị đến nay xã Xuân Đám đã đạt 19/19 tiêu chí. Một trong những điểm nổi bật từ chương trình xây dựng nông thôn mới là các mô hình liên kết sản xuất đảm bảo bền vững như sản xuất rau sạch, khai thác thủy hải sản... Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 ước đạt 41 triệu đồng/ người/ năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3 hộ, chiếm tỷ lệ 1,17 %; Tỷ lệ người có việc làm trong độ tuổi lao động đạt trên 98%. Cơ sở hạ tầng, đường làng, ngõ xóm cơ bản được khang trang, sạch đẹp…
  

   
          Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Chuyến - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhấn mạnh trong thời gian tới địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận để nhân dân tự giác, tích cực tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt theo cách bền vững. Năm 2020, ưu tiên 3 vấn đề chính là giao thông, môi trường, điện chiếu sáng. Bên cạnh đó, UBND xã cần chủ động làm việc với các cơ quan chuyên môn huyện hướng dẫn, hỗ trợ trong quá trình thực hiện, hoàn thiện đề án trình Ủy ban nhân dân thành phố.
                                                                                      Minh Tuấn