Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020

Quận Hải An tổ chức Lễ Chào cờ tháng 11 năm 2019

Sáng ngày 04/11, quận Hải An tổ chức Lễ Chào cờ, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ tháng 11 năm 2019. Đ/c Phạm Chí Bắc- Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, đ/c Nguyễn Ngọc Tuất- Phó Bí thư TT Quận ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND quận, các đồng chí PCT UBND quận, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, lãnh đạo UBMTTQ VN quận, các đoàn thể chính trị xã hội quận, lãnh đạo, công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị làm việc tại trụ sở Quận ủy - HĐND- UBND- UBMTTQ VN quận.

Tại buổi lễ chào cờ, đồng chí Nguyễn Văn Đảo- UVBTV QU, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy chủ trì buổi sinh hoạt dưới cờ với các nội dung về học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh tại Lễ Chào cờ tháng 11/2019:


T_T