Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020

Tổ dân phố Phú Hải 2 và 3 - phường Anh Dũng tổ chức điểm Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019)


Ngày 03/11/2019, Tổ dân phố Phú Hải 2 và 3 - phường Anh Dũng tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019). Dự Ngày hội có đ/c Vũ Anh Thư – Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố; đ/c Đào Văn Ninh – Bí thư Quận ủy; đ/c Bùi Trọng Toàn - Ủy viên BTV, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam quận, Trưởng ban Ban Dân vận Quận ủy; thành viên BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” quận; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam phường; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ các phường trong quận và toàn thể nhân dân tổ dân phố Phú Hải 2,3.

Ngày hội đã ôn lại truyền thống 89 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019); tổng kết Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Năm 2019, phong trào“TDĐKXDĐSVH”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại tổ dân phố đã phát huy tính tích cực, sáng tạo và nội lực của cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH, giữ vững ANTT trên địa bàn; đã khơi dậy truyền thống đoàn kết toàn dân tộc; phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân, thông qua hình thức tự quản ở cơ sở, tích cực xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Trong năm có 687/753 (91,23%) hộ đạt gia đình văn hóa và 568/753 (75,43%) hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục.  Tổ dân phố Phú Hải 2, 3 đã giảm 02 hộ nghèo còn 03 hộ đạt tỷ lệ 0,398%; nhân dân tham gia đóng góp 42.000.000 đồng ủng hộ các quỹ nhân đạo. Ngày hội đã diễn ra các hoạt động văn nghệ, thể thao vui tươi, phấn khởi, góp phần thắt chặt tình đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng dân cư.


Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu dự Ngày hội
Đ/c Vũ Anh Thư - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố tặng hoa chúc mừng
Đ/c Đào Văn Ninh - Bí thư Quận ủy tặng hoa chúc mừng
Đ/c Vũ Quốc Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường tặng hoa chúc mừng
Trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố đọc diễn văn kỷ niệm
Đ/c Vũ Anh Thư - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố tặng Bằng khen cho tổ dân phố Phú Hải 3
Đ/c Bùi Trọng Toàn - UVBTV, Trưởng ban Ban Dân vận Quận ủy, Chủ tịch UBMTTQ VIệt Nam quận
tặng Giấy khen cho tổ dân phố Phú Hải 2
Đ/c Đoàn Thị Hiền - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam quận trao vốn hỗ trợ sản xuất
Đ/c Đỗ Đức Thời - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường khen thưởng cho các tập thể và cá nhân


Năm 2020, tổ dân phố Phú Hải 2 và 3 đã phát động, triển khai 5 nội dung thi đua và một số chỉ tiêu thực hiện năm 2020, như: phấn đấu 100 hộ nghèo được các tổ chức giúp đỡ, 100% hộ gia đình có nhà kiên cố, không còn nhà tạm; 100% các hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về NSVM trong việc cưới, việc tang và lễ hội; phấn đấu trê 85% số hộ gia đình đạt GĐVH và ít nhất 50% số hộ gia đình đạt danh hiệu GĐVH 3 năm liên tục; 100% hộ ở mặt đường lý cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường;…

Phát biểu tại ngày hội, đ/c Vũ Anh Thư - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hướng mạnh hoạt động về cơ sở, tạo điều kiện để MTTQ Tổ quốc và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; tích cực thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “TDĐKXDĐSVH”; xây dựng các mô hình tự quản thiết thực hiệu quả ở cơ sở, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

Nhân dịp Ngày hội, UBMTTQ Việt Nam thành phố tặng Bằng khen cho tổ dân phố Phú Hải 3; UBMTTQ quận tặng Giấy khen cho tổ dân phố Phú Hải 2 và trao vốn hỗ trợ sản xuất cho 02 gia đình trị giá 4 triệu đồng, tặng 06 suất quà trị giá 3 triệu đồng cho các hộ nghèo; UBND phường khen thưởng cho 02 tập thể và 06 gia đình văn hóa tiêu biểu; tổ dân phố khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2019 và trao thưởng cho các cháu học sinh giỏi, đỗ đại học năm học 2019 – 2020./.

                             Quốc Vũ