Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
          Thực hiện Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 15/01/2019 của UBND quận Hồng Bàng về việc Thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và Công an nhân dân năm 2020.
          Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng nguồn tuyển quân, góp phần đảm bảo công bằng trong thực hiện nghĩa vụ quân sự, thời gian qua Ban CHQS phường đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường thực hiện tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân, đảm bảo chặt chẽ, đúng Luật, làm tốt việc đăng ký nguồn thực hiện nghĩa vụ quân sự, đặc biệt là đăng ký lần đầu. Bên cạnh đó, việc đăng ký bổ sung công dân tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung học nghề trở về nơi cư trú cũng được thực hiện tốt. Ngày 02/11/2019 UBND phường Trại Chuối đã tổ chức khám sức khỏe sơ tuyển cho nam công dân thực hiện NVQS năm 2020.