Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020
Ngày 05/11/2019, Trường Chính trị Tô Hiệu phối hợp với Sở Nội vụ Hải Phòng tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng công chức văn phòng - thống kê cấp xã năm 2019. Dự Lễ khai giảng có các đồng chí: Nguyễn Văn Hiểu - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu; đại diện lãnh đạo phòng Công chức - Viên chức, Sở Nội vụ thành phố; lãnh đạo các khoa, phòng và học viên của lớp.

Lớp Bồi dưỡng công chức văn phòng - thống kê cấp xã năm 2019 chia thành 02 lớp; thời gian học trong giờ hành chính. Lớp học được triển khai theo đúng quy định hiện hành của Bộ Nội vụ về chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng công chức về công tác văn phòng – thống kê cấp xã. Khóa học trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản: những vấn đề chung về hành chính Nhà nước; Nghiệp vụ quản trị văn phòng, tổ chức công việc khoa học; Kỹ năng lập kế hoạch; Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính tại xã, phường; Văn hóa công sở và đạo đức công vụ; Kỹ năng tổng hợp, phân tích và xử lý văn bản; Kỹ năng giao tiếp hiệu quả của cán bộ, công chức cấp xã. 

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Nguyễn Văn Hiểu - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu nhiệt liệt chào mừng các đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng. Đồng chí nhấn mạnh sự cần thiết của việc xây dựng nề nếp học tập kỷ cương, tự giác để lớp bồi dưỡng đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất. Đồng chí đề nghị học viên thực hiện nghiêm túc quy chế học tập, sắp xếp kế hoạch công tác một cách hợp lý để tham gia khóa học đầy đủ; các khoa, phòng chức năng của Trường, chủ nhiệm lớp quan tâm sâu sát tình hình học tập, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, đảm bảo chất lượng phục vụ lớp học; các đồng chí giảng viên được phân công giảng dạy phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc quy chế đào tạo, bồi dưỡng; chủ động về nội dung và phương pháp giảng dạy. Thay mặt lãnh đạo Trường, đồng chí chân thành cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng với Trường Chính trị Tô Hiệu trong xây dựng kế hoạch, tổ chức khóa học đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thành phố giao.