Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020

Thông báo về việc thành lập Văn phòng giao dịch của tổ chức
hành nghề luật sư

Ngày 11/10/2019, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng đã ký Thông báo số 1605/TB-STP về việc thành lập Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư. Theo đó, Sở Tư pháp bổ sung vào Giấy đăng ký hoạt động số 02.01.0092/TP/ĐKHĐ của Văn phòng luật sư Nguyễn Hữu Thao và cộng sự nội dung thành lập 02 Văn phòng giao dịch:

1.    Văn phòng giao dịch tại tầng 2 tòa nhà số 4D đường Hồ Sen, phường Trại Cau, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

2.    Văn phòng giao dịch tại tầng 1 nhà số 767 đường Trường Chinh, phường Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

Theo quy định của Luật Luật sư, Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng thông báo đến các cơ quan, tổ chức hữu quan để phục vụ quản lý và liên hệ công tác.

Tài liệu đính kèm: Thông báo số1605/TB-STP và bản chụp Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư Nguyễn HữuThao và cộng sự sau khi được cấp bổ sung nội dung./.