Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2020
Sáng ngày 8/11/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến Luật Đo đạc và bản đồ, các văn bản quy định chi tiết.
Tới dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo đại diện Cục Đo đạc và bản đồ; đồng chí Phạm Minh Thành - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng; các đồng chí lãnh đạo đại diện các ngành trên địa bàn thành phố; các đồng chí lãnh đạo đại diện các phòng/đơn vị liên quan thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Tới dự và đưa tin có Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng; Báo Hải Phòng; Báo Tài nguyên và Môi trường.
Dưới đây là một số hình ảnh Hội nghị: