Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
              Ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.
Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 15/8/2019 của Ủy ban nhân dân phường Trại Chuối các đơn vị trường học, công an phường đã tổ chức treo băng zôn tại cổng trụ sở đơn vị để hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam. Ủy ban nhân dân phường ngoài việc tổ chức treo băng zôn tại cổng trụ sở Ủy ban, ở một số tuyến đường trong phường còn tuyên truyền ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 trên hệ thống loa truyền thanh của phường để mọi người dân biết và thực hiện (trọng điểm từ ngày 04/11/2019 đến ngày 09/11/2019).
               Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 09/11, ngày 07/11/2019 Ủy ban nhân dân phường Trại Chuối tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Hòa giải ở cơ sở và Kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho cán bộ, công chức, hợp đồng lao động; cán bộ, chiến sỹ công an phường; bí thư, tổ trưởng, trưởng ban CTMT tổ dân phố và đại diện người dân tại 26 tổ dân phố với 140 người tham dự.