Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Thụy Hương mở rộng diện tích rau màu vụ đông

Hiện nay, mô hình sản xuất bắp cải vụ Đông 2019 với quy mô 10 ha tại thôn Trà Phương, xã Thụy Hương, liên kết với công ty Trần Vinh tiêu thụ sản phẩm do địa phương phối hợp với Trạm Khuyến nông, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật triển khai, với cơ chế hỗ trợ 50% giống và 50% vật tư phân bón, đã triển khai tích cực. Công ty đã thực hiện phát giống cho dân. Ngay sau khi thu hoạch xong lúa mùa, bà con nông dân đã tích cực làm đất, lên luống và trồng được 5/10 ha. Trong đợt mưa vừa qua, do bà con làm tốt công tác chăm sóc, vun sới lên toàn bộ diện tích rau bắp cải phát triển tốt, không bị thiệt hại. Hiện nay, các hộ tiếp tục tập trung và mở rộng diện tích trồng bắp cải đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra.
Như vậy, tính đến thời điểm này, Thụy Hương đã trồng được 23 ha cây rau màu vụ đông các loại; trong đó, có 15 ha su hào, bắp cải, 7 ha rau ăn lá, còn lại là dưa và hoa – cây cảnh. Thụy Hương xây dựng kế hoạch trồng 35 ha rau màu trong vụ đông năm nay, tăng 10 ha so với vụ đông 2018./. 
Nguyễn Bình