Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020
Sáng ngày 08/11/2019, Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức Thao giảng cấp trường năm 2019. Dự và đánh giá kết quả thao giảng có các đồng chí: Nguyễn Văn Hiểu - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học Trường; các đồng chí Phó Hiệu trưởng; các đồng chí thành viên Hội đồng khoa học Trường; cán bộ, giảng viên các khoa, phòng nhà trường và giảng viên tham gia thao giảng. Buổi thao giảng được tiến hành thực tế ở học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ tập trung, khóa 27.
Phát biểu khai mạc Thao giảng, đồng chí Nguyễn Văn Hiểu chúc mừng các đồng chí giảng viên đại diện cho các khoa chuyên môn đã thực hiện tốt công tác thao giảng cấp khoa, được đơn vị giới thiệu thao giảng cấp trường năm 2019. Đồng chí nhấn mạnh, thao giảng là hoạt động sinh hoạt chuyên môn đặc biệt, có ý nghĩa thiết thực đối với toàn bộ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường; là cơ hội và điều kiện thuận lợi để đội ngũ giảng viên Trường tích cực nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy; tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm làm phong phú, sâu sắc hơn bài giảng. 
Tham gia thao giảng cấp Trường năm 2019 có 03 giảng viên đại diện 03 khoa chuyên môn của nhà trường:
1. Ths. Phạm Nguyệt Ánh - Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở (Bài giảng số 1: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng; phần học: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin).
2. Ths. Nguyễn Thị Vân - Giảng viên khoa Xây dựng đảng (Bài giảng số 1: Tổ chức cơ sở đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; phần học: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở).
3. Ths. Bùi Hải Thắng - Giảng viên Nhà nước và Pháp luật (Bài giảng số 11: Một số vấn đề về cải cách hành chính nhà nước; phần học: Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước ).
Điểm thao giảng của giảng viên được tính theo thang điểm 20, gồm điểm chuẩn bị giáo án và thực giảng trên lớp; trong đó điểm thực giảng tính hệ số 3. Với tinh thần làm việc công tâm, khách quan, Hội đồng khoa học Trường đã thống nhất chấm điểm thao giảng với kết quả: 03 đồng chí giảng viên đều xếp loại Giỏi.
Phát biểu bế mạc Thao giảng, đồng chí Nguyễn Văn Hiểu chúc mừng các đồng chí giảng viên đã hoàn thành tốt bài thi, được Hội đồng khoa học Trường đánh giá cao, đúng quy chế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng chí cũng đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của Hội đồng khoa học Trường; công tác tổ chức thực hiện có hiệu quả của Lãnh đạo các khoa, phòng; sự phối kết hợp giữa các khoa chuyên môn và phòng chức năng; sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ giảng viên đã góp phần tạo nên thành công của buổi thao giảng.
Thao giảng cấp Trường năm 2019 cũng là một trong những hoạt động thi đua quan trọng hướng tới chào mừng kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam./.
Một số hình ảnh thao giảng cấp Trường năm 2019:

Đồng chí Nguyễn Văn Hiểu – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường phát biểu khai mạc thao giảng cấp Trường năm 

Toàn cảnh buổi thao giảng

Tặng hoa chúc mừng các giảng viên thao giảng

Lãnh đạo Trường; cán bộ, giảng viên các khoa, phòng; giảng viên thao giảng và học viên lớp Trung cấp LLCT-HC hệ tập trung K27 chụp ảnh lưu niệm
Nguyễn Minh