Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, sáng ngày 11/11/2019, Trường Chính trị Tô Hiệu phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy khai giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban chấp hành Đảng bộ cấp huyện, thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự buổi Lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Hiểu - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường; các đồng chí Phó Hiệu trưởng Trường; đại diện lãnh đạo phòng Chính sách cán bộ, Ban Tổ chức Thành ủy; lãnh đạo các khoa, phòng Nhà trường, cùng học viên Lớp Bồi dưỡng.

Lớp Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban chấp hành Đảng bộ cấp huyện, thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 269 học viên, chia làm 03 lớp. Đối tượng học viên là các đồng chí chuẩn bị được quy hoạch dự nguồn Ban chấp hành Đảng bộ các quận, huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mục tiêu của chương trình bồi dưỡng là cập nhật kiến thức mới để nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, đạo đức, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp quận, huyện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới. Trong thời gian học tập, học viên được nghiên cứu 10 chuyên đề cụ thể, 02 chuyên đề báo cáo thực tiễn.

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Nguyễn Văn Hiểu khẳng định công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, tổ chức. Để hoàn thành tốt khóa Bồi dưỡng, đồng chí yêu cầu các học viên chấp hành nghiêm túc thời gian, nội quy học tập, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu để lĩnh hội đầy đủ nội dung được truyền đạt; tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề chưa rõ, nhất là những vấn đề mới và những vướng mắc liên quan trực tiếp đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị để có nhận thức đầy đủ và sâu sắc về các vấn đề mới, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đồng chí học viên vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập; giảng viên, báo cáo viên được phân công giảng dạy phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc quy chế; chủ động về nội dung và phương pháp giảng dạy; các khoa, phòng chức năng của nhà trường, chủ nhiệm lớp quan tâm sâu sát tình hình học tập, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, đảm bảo chất lượng phục vụ lớp học. Đồng chí chân thành cảm ơn lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy đã quan tâm, chỉ đạo và phối hợp với Nhà trường tổ chức triển khai lớp học theo đúng kế hoạch./.
Nguyễn Minh