Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020

Thể lệ Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thực hiện Kế hoạch số 3086/KH-BTP ngày 15/8/2019 của Bộ Tư pháp về tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Quyết định số 2301/QĐ-BTP ngày 25/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Cuộc thi. Ngày 24/10/2019, Ban Tổ chức cuộc thi đã ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp (Thể lệ số 4182/TB-BTC).

Theo Thể lệ của Ban Tổ chức, về tên gọi của cuộc thi sẽ là: Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp (gọi tắt là Cuộc thi “Pháp luật học đường”); về phạm vi cuộc thi được phát động, tổ chức trong phạm vi toàn quốc; về đối tượng là học sinh các trường trung học phổ thông, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên và học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, được chia làm 02 Bảng như sau:

Bảng A: Học sinh các trường trung học phổ thông, học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên.

Bảng B: Học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Về nội dung thi:

Nội dung thi gắn với kiến thức môn học giáo dục công dân, pháp luật cho học sinh, học viên, sinh viên các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đồng thời cập nhật, mở rộng một số nội dung, kiến thức pháp luật phù hợp với tâm lý, lứa tuổi, cụ thể đối với từng Bảng như sau:

Đối với bảng A:

Tập trung vào các quyền cơ bản của công dân, người chưa thành niên trong Hiến pháp, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, bổn phận của thanh, thiếu niên trong Luật Thanh niên, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Trẻ em; các hành vi bị nghiêm cấm, trách nhiệm pháp lý của lứa tuổi người học về hình sự, hôn nhân và gia đình, an toàn giao thông đường bộ, hàng không; pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu bia, tệ nạn xã hội, mua bán người; hành vi vi phạm pháp luật và chế tài đối với một số hành vi vi phạm thường diễn ra trong nhà trường (xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm; bạo lực học đường, trật tự an toàn xã hội; hành vi trái pháp luật trong sử dụng mạng xã hội…); một số kiến thức cơ bản về pháp luật quốc tế có liên quan.

Đối với bảng B:

Tập trung vào các quy định của Hiến pháp, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Bộ luật Lao động, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Việc làm, Luật Doanh nghiệp, Luật Thanh niên; pháp luật về giao thông đường bộ; bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội, ma túy, phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu bia; bình đẳng giới; khởi nghiệp; phòng, chống tham nhũng; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; an toàn thông tin mạng, an ninh mạng; nghĩa vụ quân sự; một số kiến thức cơ bản về pháp luật quốc tế có liên quan.

Về hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến, gồm 03 vòng thi: vòng loại, vòng bán kết và vòng chung kết.

- Thí sinh đăng ký tham gia Cuộc thi và làm bài thi tại địa chỉ website: http://timhieuphapluat.vn hoặc thông qua ứng dụng (app) của Cuộc thi.

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký, sử dụng duy nhất 01 tài khoản dự thi. Tài khoản dự thi được đăng ký và đảm bảo cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin bắt buộc theo Chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân. Trường hợp không có hoặc mất Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân, thí sinh phải cung cấp thông tin theo Giấy khai sinh. Tài khoản của thí sinh sẽ được xác nhận qua thư điện tử cá nhân và được bảo mật.

- Thông tin thí sinh đăng ký là căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xét và trao giải thưởng. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với thí sinh có hơn 01 tài khoản hoặc có bất kỳ trường thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế.

Về giải thưởng Cuộc thi: Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ trao các giải thưởng vòng loại, giải thưởng vòng bán kết, giải thưởng vòng chung kết cho cá nhân và tập thể.

Về những quy định cấm và khiếu nại, giải quyết khiếu nại:

- Nghiêm cấm nhờ người khác thi hộ, sử dụng thông tin của người khác để đăng ký tham gia thi hoặc tiết lộ thông tin tài khoản thi cho người khác đăng nhập kể từ lúc đăng ký thành công đến lúc kết thúc Cuộc thi. Nếu bị phát hiện có một trong những hành vi này, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ hủy kết quả thi của thí sinh.

- Trường hợp có khiếu nại liên quan đến Cuộc thi, người khiếu nại gửi văn bản đến Ban Tổ chức Cuộc thi trước khi tiến hành trao giải thưởng. Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, giải quyết khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Ban Tổ chức Cuộc thi là quyết định cuối cùng, có hiệu lực thi hành.

Tài liệu đính kèm:

-          Công văn số 1739/STP-PBGDPL ngày06/11/2019 của Sở Tư pháp;

-          Thể lệ s  4182/TL-BTC ngày 24/10/2019 của Ban Tổ chức Cuộc thi;

-         Kế hoạch số 3086/KH-BTP ngày 15/8/2019 của Bộ Tư pháp./.