Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2020
Danh sách khách hàng đăng ký mua nhà và đã thực hiện hợp đồng mua bán nhà ở khu chung cư Bắc Sơn, Quận Kiến An, Thanh phố Hải Phòng ( Đợt 3)

Download/ Tải về : Danh sách