Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tham gia “Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2019”

trên địa bàn huyện Cát Hải

 

Số hiệu

861/TB-UBND

Ngày ban hành

31/10/2019

Ngày có hiệu lực

31/10/2019

Người ký

Phó Chủ tịch Hoàng Trung Cường

Cơ quan ban hành

Ủy ban nhân dân huyện

Phân loại

Thông báo

Trích yếu

Về việc tham gia “Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2019” trên địa bàn huyện Cát Hải

Tệp đính kèm

TB-861-UBND