Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình kiểm tra tiến độ thực hiện các Dự án: Tuyến đường từ ngã ba Đoàn Lập - cầu Hàn - Quốc lộ 37 và  tuyến đường từ ngã ba Đoàn Lập - cầu Đăng - Quốc lộ 37

 Sáng 12/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình cùng lãnh đạo các Sở, ngành chức năng và địa phương liên quan thực địa kiểm tra tiến độ thực hiện các Dự án: Tuyến đường từ ngã ba Đoàn Lập - cầu Hàn - QL.37 và tuyến đường từ ngã ba Đoàn Lập - cầu Đăng - Quốc lộ 37. Dự buổi kiểm tra của thành phố có đồng chí Trần Đình Vịnh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan, liên quan và đại diện lãnh đạo các xã có liên quan.

 Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, đến nay đã có 601/601 hộ liên quan tới hai dự án đã bàn giao mặt bằng để thi công, đạt 100% số hộ. Tại buổi kiểm tra, Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng cũng đã báo cáo một số khó khăn liên quan đến việc xác định nguồn gốc đất và bổ sung phương án theo chỉ đạo của UBND thành phố, hiện Ủy ban nhân dân huyện và các xã đang tiếp tục tập trung xem xét giải quyết, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các hộ dân.


Ủy ban nhân dân huyện cũng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương bố trí đủ kinh phí theo phương án đã phê duyệt để huyện chủ đọng chi trả cho các hộ dân; đồng thời xem xét điều chỉnh thiết kế dự án theo đề nghị của UBND huyện tại Công văn số 1342/UBND-TTPTQĐ ngày 23/8/2019.

 Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực đánh giá cao những cố gắng của huyện Tiên Lãng trong công tác GPMB và tổ chức bảo vệ thi công, đồng thời yêu cầu các nhà thầu phải tập trung nguồn lực, huy động nhân lực, phương tiện để triển khai thi công nhanh nhất. (VT)