Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020

Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019) tại các tổ dân phố phường Hưng Đạo


Các tổ dân phố phường Hưng Đạo tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019); tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các đại biểu nhân dân đã cùng nhau ôn lại truyền thống 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và thưởng thức những tiết mục văn nghệ quần chúng.
Năm 2019, các tổ dân phố phường Hưng Đạothực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; 5 nội dung của cuộc vận động được triển khai toàn diện. Đời sống nhân dân ngày một nâng cao, cùng giúp nhau phát triển kinh tế, thực hiện tốt quy ước của tổ dân phố. Cảnh quan môi trường được bảo vệ, từng bước thực hiện tốt “nếp sống văn minh đô thị”. Các tổ dân phố vận động xây dựng quỹ khuyến học, động viên các cháu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, biểu dương các cháu học sinh giỏi và đỗ đại học. Ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phòng chống tội phạm, nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, xây dựng thế trận an ninh nhân dân. Các hộ nhân dân cam kết không buôn bán, tàng trữ đốt pháo nổ và đèn trời trong các dịp lễ, Tết;…

Tại Ngày hội, các tổ dân phố ký cam kết thi đua năm 2020; biểu dương các hộ GĐVH tiêu biểu, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào năm 2019./.

                    Quốc Vũ