Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020

Đại biểu HĐND quận Dương Kinh tiếp xúc cử tri các phường chuẩn bị kỳ họp thứ 11 HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021


Ngày 14/11/2019, đại biểu HĐND quận Dương Kinh tiếp xúc cử tri 06 phường chuẩn bị kỳ họp thứ 11 HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND quận thông báo tới cử tri các phường về nội dung, thời gian, địa điểm tiến hành Kỳ họp thứ 11 HĐND quận khóa II; đồng thời, tóm tắt dự thảo báo cáo của UBND quận về thực hiện nhiệm vụ KT – XH, QP – AN quận năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND quận.

Dự kiến kỳ họp thứ 11 HĐND quận khóa II tiến hành trong 02 ngày 12 và 13/12/2019 với các nội dung chủ yếu: (1) Quyết định nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH, QP-AN của quận năm 2020; (2) Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020; (3) Quyết định kế hoạch đầu tư công của quận năm 2020; (4) Cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn của quận 5 năm 2021 - 2025; (5) Quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn của quận 5 năm 2021 - 2025; (6) Quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách của quận năm 2019; (7) Quyết định kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021; (8) Xem xét báo cáo công tác năm 2019 của TTHĐND, UBND, các Ban HĐND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự quận; (9) Xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tham gia vào nội dung kỳ họp thứ 10 HĐND quận; (10) Chất vấn, xem xét trả lời chất vấn; (11) Thực hiện một số nội dung quan trọng khác theo luật định.

Đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri tại phường Tân Thành
Đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri tại phường Anh Dũng

Đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri tại phường Đa Phúc

Đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri tại phường Hải Thành

Đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri tại phường Hưng Đạo

Đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri tại phường Hòa Nghĩa


Sau khi nghe các báo cáo theo luật định, cử tri các phường cơ bản nhất trí với các nội dung dự kiến của kỳ họp; đồng thời cử tri có một số ý kiến, kiến nghị đề nghị HĐND quận quan tâm giải quyết các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực: Cấp Giấy CNQSDĐ, công tác quản lý đô thị, sản xuất nông nghiệp; cơ sở hạ tầng giao thông; …

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đại diện các Tổ đại biểu HĐND quận và lãnh đạo UBND các phường đã tiếp thu và giải trình các ý kiến, đề nghị của cử tri theo thẩm quyền. Đối với một số vấn đề khác, các tổ đại biểu HĐND quận sẽ tổng hợp trình tại kỳ họp thứ 11 HĐND quận và chuyển đến các cấp, các ngành liên quan xem xét, giải quyết./.

                 Quốc Vũ