Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020

Quận ủy Dương Kinh tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề thông tin tình hình kinh tế, chính trị trong nước và quốc tế

 

            Ngày 15/11/2019, Quận ủy Dương Kinh tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề thông tin tình hình kinh tế, chính trị trong nước và quốc tế. Dự hội nghị có đ/c Đào Văn Ninh – Bí thư Quận ủy; đ/c Nguyễn Minh Phương – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đ/c Lê Lương – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; các đồng chí Ủy viên BTV Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND quận; các đồng chí nguyên lãnh đạo quận nghỉ hưu trên địa bàn; các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ quận; các đồng chí trưởng, phó, công chức, viên chức các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận; các ban HĐND, phòng, ban, đơn vị thuộc quận; trưởng, phó Công an, BCH Quân sự quận, Chính trị viên, Chính trị viên phó BCH Quân sự quận; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Quận ủy; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND các phường; lãnh đạo Hội doanh nhân quận, lãnh đạo các doanh nghiệp trên địa bàn quận; Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường THPT Mạc Đĩnh Chi, các trường THCS, TH, Mầm non trên địa bàn quận.


          Hội nghị được Tiến sỹ Lê Đăng Doanh – Nguyên Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế Trung ương thông tin tình hình kinh tế, chính trị trong nước và quốc tế; cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cơ hội và thách thức đối với Việt Nam. Thông qua hội nghị, tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền về sự cần thiết phải chủ động tham gia tích cực và có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, coi đó là một nhiệm vụ trọng tâm; gắn các mục tiêu, nhiệm vụ tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh của các cấp, các ngành.  Tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư xây dựng chính quyền điện tử; áp dụng KHCN vào hoạt động hành chính, dịch vụ công; tạo môi trường kinh doanh, sản xuất thuận lợi, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đơn giản hóa TTHC đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Phát huy sự tham gia có hiệu quả của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội giám sát thực thi các chính sách có liên quan đến cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thông qua đó chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; chuẩn hóa và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước;…

                                                 Quốc Vũ