Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020

Ban Vận động ủng hộ xây dựng bệnh xá trên đảo Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa quận Dương Kinh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch vận động ủng hộ xây dựng bệnh xá

 

            Ngày 19/11/2019, Ban Vận động ủng hộ xây dựng bệnh xá trên đảo Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa quận Dương Kinh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch vận động ủng hộ xây dựng bệnh xá; đ/c Đỗ Thị Thanh Thủy – Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban Ban Vận động chủ trì hội nghị.Đ/c Đỗ Thị Thanh Thủy – Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban Ban Vận động chủ trì hội nghị

         

          Thực hiện Kế hoạch số 264/KH-BVĐ ngày 29/10/2019 của Ban Vận động thành phố về vận động ủng hộ xây dựng bệnh xá trên đảo Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa, UBND quận đã thành lập Ban Vận động ủng hộ xây dựng Bệnh xá trên đảo Sinh Tồn quận, xây dựng kế hoạch vận động ủng hộ xây dựng bệnh xá. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các phòng, đoàn thể, các đơn vị, UBND các phường nhất trí cao triển khai cuộc vận động. Mục đích cuộc vận động không chỉ là xây dựng cơ sở hạ tầng cho tuyến đầu của Tổ quốc, chăm sóc sức khỏe cho quân và dân trên đảo, mà còn là trung tâm khám, chữa bệnh, cấp cứu cho ngư dân đang làm ăn trên vùng biển trong khu vực. Đây là công trình mang tính biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân; thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, các LLVT quận, các doanh nghiệp và nhân dân quận Dương Kinh hướng về Trường Sa thân yêu. Cuộc vận động nhằm mục đích nhằm giáo dục ý thức, huy động nguồn lực cộng đồng xã hội tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo nói chung và xây dựng Bệnh xá nói riêng; tuyên truyền, vận động nhân dân, CBCC, viên chức, người lao động, CBCS các đơn vị LLVT và các doanh nghiệp trên địa bàn quận tự nguyện hỗ trợ kinh phí để xây dựng Bệnh xá. Triển khai vận động xây dựng Bệnh xá với sự vào cuộc của các tổ chức chính trị, chính trị xã hội, đoàn thể, các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong quận để đạt hiệu quả cao nhất. Từ ngày 21/11 đến ngày 20/12/2019 tổ chức tuyên truyền vận động, tiếp nhận ủng hộ; đến ngày 23/12/2019 các cơ quan, đơn vị, địa phương chuyển tiền ủng hộ đóng góp về Ban CHQS quận (cơ quan tiếp nhận kinh phí đóng góp, ủng hộ của quận); từ ngày 24/12 đến ngày 31/12/2019 tổ chức tổng kết biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện ủng hộ, xây dựng bệnh xá trên đảo Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa theo hướng dẫn của Ban Vận động thành phố.

          Theo kế hoạch, các cơ quan, đơn vị vận động cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động hưởng lương (khối hành chính, sự nghiệp); cán bộ, chiến sỹ LLVT tham gia ủng hộ ít nhất 01 ngày lương; các doanh nghiệp Trung ương, địa phương trên địa bàn quận tham gia ủng hộ với khả năng cao nhất; đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên ủng hộ từ 10.000 đồng/người trở lên; vận động các hộ gia đình ủng hộ từ 50.000đ/hộ trở lên. Địa điểm tiếp nhận ủng hộ, đóng góp: Ban CHQS quận Dương Kinh: Tài khoản 3713.0.9000889.00000 tại Kho bạc Nhà nước Dương Kinh. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có đóng góp từ 500.000.000 đồng trở lên được Ban Vận động thành phố ghi tên trên biển đóng góp, ủng hộ tại Bệnh xá.

          Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đ/c Đỗ Thị Thanh Thủy - Phó Chủ tịch UBND quận yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu được ý nghĩa của cuộc vận động; tích cực triển khai vận động các tập thể, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia thể hiện trách nhiệm của Đảng, chính quyền, quân và dân quận đối với tuyến đầu của Tổ quốc./.

                                       Quốc Vũ