Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2020

Triển khai mô hình Khu Công nghiệp sinh thái tại Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền

Từ ngày 11/11-15/11/2019, đoàn Trung tâm Giảm thiểu cac-bon khu vực Châu Á, trường Đại học Kitakyushu (Nhật Bản) do ông Hiroshi Yasutake, Phó Giám đốc Trung tâm làm Trưởng đoàn cùng cán bộ trung tâm và các doanh nghiệp thành phố Kitakyushu đến Hải Phòng triển khai dự án “xây dựng mô hình khu công nghiệp sinh thái tại Hải Phòng”.

Tháng 4/2019, Vụ quản lý các Khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và Trung tâm giảm thiểu cac-bon khu vực châu Á (thành phố Kitakyushu) đã ký Bản ghi nhớ về việc hỗ trợ Hải Phòng xây dựng thí điểm mô hình Khu công nghiệp sinh thái. Khu Công nghiệp Nam Cầu Kiền được chọn là đơn vị xây dựng thí điểm mô hình này.

Trung tâm Giảm thiểu cac-bon khu vực Châu Á, thành phố Kitakyushu khảo sát tại Khu Công nghiệp Nam Cầu Kiền

Trong thời gian làm việc tại Hải Phòng, ngày 13/11/2019, đoàn đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng thông báo Bộ Môi trường Nhật Bản đã phê duyệt thực hiện dự án Khu công nghiệp sinh thái tại Khu Công nghiệp Nam Cầu Kiền theo cơ chế Tín chỉ chung JCM vào tháng 9/2019. JCM là cơ chế do Nhật Bản đề xuất đối với các quốc gia đang phát triển nhằm thúc đẩy việc chuyển giao và phổ biến các công nghệ phát thải các-bon thấp để hướng tới tăng trưởng xanh ở nước sở tại và hỗ trợ thực hiện cam kết quốc tế về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của Nhật Bản. Ban Quản lý Khu kinh tế đánh giá cao nỗ lực của Trung tâm giảm thiểu cac-bon khu vực châu Á, thành phố Kitakyushu trong việc hỗ trợ Hải Phòng xây dựng khu công nghiệp sinh thái nhằm thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh thành phố. Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ phối hợp với Trung tâm giảm thiểu cac-bon khu vực châu Á, thành phố Kitakyushu, Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền triển khai các công việc tiếp theo của dự án.

Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp và làm việc với Trung tâm Giảm thiểu cac-bon khu vực Châu Á, thành phố Kitakyushu

Cùng ngày, đoàn đã có buổi làm việc tại Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền nhằm khảo sát, thu thập thông tin để xây dựng phương án hỗ trợ công nghệ phát thải khí các-bon thấp, góp phần bảo vệ môi trường.

KCN Nam Cầu Kiền làm việc với đoàn công tác
Tại buổi làm việc, hai Bên đã trao đổi các hoạt động tiếp theo của dự án sẽ triển khai trong thời gian tới. Cụ thể là tổ chức Hội thảo về môi trường vào tháng 12/2019 nhằm giới thiệu, phổ biến kế hoạch tăng trưởng xanh thành phố được thực hiện giữa hai địa phương. Tại Hội thảo, Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền sẽ ký Biên bản ghi nhớ với tổ chức Eco-town (thành phố Kitakyushu) và Cục Môi trường thành phố Kitakyushu. Trên cơ sở Biên bản ghi nhớ đó, tổ chức Eco-town (thành phố Kitakyushu) và Cục Môi trường thành phố Kitakyushu sẽ hỗ trợ Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền xây dựng khu công nghiệp sinh thái cũng như hỗ trợ đào tạo cán bộ, nhân viên nâng cao năng lực trong công tác bảo vệ môi trường.

Hồ Yến Ngọc