Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020

Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm nồi hơi đốt bằng nhiên liệu phế liệu trong ngành công nghiệp may mặc có khí thải đạt tiêu chuẩn về môi trường

Chiều ngày 18/11, tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) diễn ra hội nghị tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố: “Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm nồi hơi đốt bằng nhiên liệu phế liệu trong ngành công nghiệp may mặc có khí thải đạt tiêu chuẩn về môi trường” do Công ty TNHH Công nghệ Cơ Nhiệt điện và Xây lắp chủ trì. TS. Hoàng Ngọc Tuấn - Chủ tịch Hội đồng khoa học, chủ trì hội nghị.

Thành viên Hội đồng khoa học nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Trước thực trạng các công ty may mặc thải ra một nguồn phế liệu lớn, gây ô nhiễm môi trường và tốn kém kinh phí trong khâu xử lý, công ty TNHH Công nghệ Cơ Nhiệt điện và Xây lắp đã tiến hành nghiên cứu sản xuất thử nghiệm nồi hơi đốt bằng vải vụn nhằm tận dụng nguồn nhiên liệu sẵn có, qua đó góp phần giảm chi phí phát sinh cho các doanh nghiệp may mặc.

Kết quả, sau 01 năm nghiên cứu, chế tạo, thử nghiệm và hiệu chỉnh (từ tháng 12/2018 đến tháng 11/2019), Công ty đã hoàn thành các sản phẩm: Lò hơi công suất 1000kg/h, áp suất làm việc 8bar, đạt các tiêu chuẩn an toàn thiết bị TCVN 7704:2007, TCVN 8630:2310 và khí thải ra môi trường đáp ứng tiêu chuẩn QCVN 30:2012/BTNMT; Hồ sơ quy trình công nghệ chế tạo nồi hơi; Tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị; Bộ tiêu chuẩn cơ sở phù hợp quy chuẩn khí thải môi trường và các tiêu chuẩn về an toàn thiết bị áp lực; Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu và các tài liệu liên quan.

Các kỹ sư tiến hành thử nghiệm và hiệu chỉnh lò hơi.

Việc triển khai kết quả nghiên cứu vào sản xuất sẽ góp phần giải quyết vấn đề phế thải, giảm ô nhiễm môi trường, tiết kiệm kinh phí xử lý chất thải rắn cho các doanh nghiệp may mặc trong tương lai.

Trường Xuân