Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020

UBND quận Dương Kinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự - quốc phòng địa phương năm 2019

 

            Ngày 21/11/2019, UBND quận Dương Kinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự - quốc phòng địa phương năm 2019; dự Hội nghị có đ/c Đào Văn Ninh – Bí thư Quận ủy, đ/c Lê Lương – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND quận.

          Hội nghị nhằm đánh giá kết quả chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quân sự - quốc phòng địa phương năm 2019, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng; đồng thời đề ra phương hướng, chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quân sự - địa phương năm 2020 đạt kết quả cao. Công tác tuyên truyền giáo dục quốc phòng toàn dân đi vào nền nếp, đạt hiệu quả cao; công tác xây dựng LLVT quận được quan tâm chú trọng: Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh quận cử 01 đ/c đối tượng 2; cử 21 đ/c đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đạt khá giỏi; tổ chức 01 lớp cho 106 đ/c đối tượng 4 tại quận đạt kết quả khá; giáo dục quốc phòng – an ninh cho 1.925 học sinh, sinh viên trường THPT Mạc Đĩnh Chi, Trung tâm GDNN&GDTX, trường Cao đẳng Bách nghệ. Công tác SSCĐ được nâng lên; hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho các đối tượng, tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt kết quả tốt: tổ chức luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ, diễn tập CH-CQ 1 bên 1 cấp trên bản đồ, chỉ đạo phường Anh Dũng tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ bảo đảm chất lượng, an toàn; tổ chức thành công diễn tập PCTT – TKCN năm 2019; tham gia 02 lớp tập huấn do Bộ CHQS thành phố tổ chức, tổ chức tập huấn cho 64 cán bọ huấn luyện DQTV. Triển khai thực hiện tốt Luật Dân quân tự vệ, Luật Nghĩa vụ quân sự; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ có nhiều đổi mới, hoàn thành 100% chỉ tiêu, chất lượng cao hơn năm 2018. Các phong trào thi đua có nhiều chuyển biến tích cực, có chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực. Công tác chính sách hậu phương quân đội được quan tâm, phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn được đẩy mạnh, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Sức mạnh tổng hợp của LLVT quận ngày càng nâng cao, tiềm lực quốc phòng – an ninh được tăng cường; thế trận quốc phòng toàn dân được củng cố vững chắc góp phần quan trọng, tạo môi trường thuận lợi để quận phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2020, LLVT quận đề ra 08 nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương.


Đ/c Lê Lương – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND trao Giấy khen cho các tập thể cá nhân
Đ/c Trung tá Trịnh Văn Cứ - Chi huy trưởng Ban CHQS quận trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân
Đ/c Lê Lương – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND chỉ đạo hội nghị

 

          Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đ/c Lê Lương – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND ghi nhận và biểu dương thành tích của LLVT quận; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền và LLVT quận thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020: Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và cấp trên về công tác quốc phòng – an ninh. Củng cố kiện toàn tổ chức biên chế của các đơn vị DQTV, dự bị động viên; phát huy vai trò của cơ quan Ban CHQS quận. Thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, nắm chắc địa bàn, tham mưu cho cấp ủy, cính quyền địa phương giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp, không để phát sinh điểm nóng, giữ vững ổn định chính trị. Nâng cao chất lượng huấn luyện, hoàn chỉnh các kế hoạch tác chiến, bổ sung kế hoạch PCTT – TKCN. Phát động phong trào thi đua Quyết thắng; tổ chức tốt hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, 30 năm ngày hội Quốc phòng tòan dân, bảo vệ an toàn dịp lễ, Tết;…

          Tại hội nghị, Bộ CHQS thành phố tặng danh hiệu thi đua cho 05 cá nhân; UBND quận tặng Giấy khen cho 04 tập thể và 10 cá nhân; Ban CHQS quận tặng danh hiệu Đơn vị tiên tiến cho 05 tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2019.

                                       Quốc Vũ