Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020

Đối thoại trực tuyến thông tin các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước lĩnh vực Công thương

Công nhân Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Hải Phòng - Việt Nam chuẩn bị vào ca. Ảnh: Đỗ Trọng Luân

(Haiphong.gov.vn) – Với chủ đề “Nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại ngành công nghiệp và phát triển thương mại của thành phố Hải Phòng”, dự kiến vào 15h30 ngày 21/11/2019 (thứ năm) tới, ông Nguyễn Kim Pha – Chánh Văn phòng UBND thành phố và ông Bùi Quang Hải - Giám đốc Sở Công thương thành phố sẽ đồng chủ trì đối thoại trực tuyến, cung cấp thông tin với các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, chính sách phát triển cụm công nghiệp, các hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại nội địa, thương mại điện tử, hội nhập kinh tế quốc tế....; cùng với các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố của ngành Công thương.

Các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp có những vướng mắc, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, có thể gửi câu hỏi thông qua các kênh sau:

-          Chuyên trang Đối thoại trực tuyến, Cổng Thông tin điện tử thành phố tại địa chỉ: doithoaitructuyen.haiphong.gov.vn;

-          Số điện thoại: 0225.3821055 của Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử thành phố;

-          Thư điện tử của Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử thành phố: congthongtindientu@haiphong.gov.vn