Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2020

Thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 11/ 2019 

     
Sở Xây dựng Hải Phòng tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 11/ 2019 

      - Thời gian tổ chức thi: CA THI SỐ 1 - BẮT ĐẦU TỪ 8h00' ngày 23/11/2019 (thứ bẩy)
                                           
 CA THI SỐ 2 - BẮT ĐẦU TỪ 14h00' ngày 23/11/2019

      - Địa điểm tổ chức thi: Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ - Trường Đại học Hải Phòng – địa chỉ: Ngõ 246A đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

        
(có danh sách các cá nhân đủ điều kiện thi đính kèm).
          Danh sách các cá nhân đủ điều kiện thi : Tải về / Download

Yêu cầu:
- Các thí sinh xem danh sách đủ điều kiện thi và đến trước giờ thi 30' để làm thủ tục.
Mang theo giấy tờ hợp pháp (có ảnh) để kiểm tra, đối chiếu. 

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
- Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng: 0225.3842091