Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chú trọng việc ứng dụng tin học, công nghệ thông tin vào quản lý hành chính nhà nước với mục đích là đẩy mạnh việc ứng dụng tin học vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước trong các lĩnh vực nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp.

Thực hiện chỉ đạo của Cục Trẻ em về việc triển khai sử dụng Phần mềm quản lý thông tin trẻ em tại cơ sở. Từ năm 2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã đã tổ chức triển khai rà soát, cập nhật thông tin trẻ em trên địa bàn thành phố lên phần mềm Quản lý thông tin trẻ em tại cơ sở đồng thời tổ chức tập huấn hướng dẫn cách sử dụng phần mềm cho cán bộ làm công tác trẻ em của toàn bộ các xã, phường trên địa bàn thành phố. Phần mềm quản lý thông tin trẻ em tại cơ sở phiên bản 1.0 là phần mềm phục vụ quá trình nhập liệu, quản lý và khai thác thông tin trẻ em từ cấp Trung ương đến địa phương. Phần mềm được cài đặt trên từng máy tính với cơ sở dữ liệu được sử dụng tập trung tại cơ sở dữ liệu của Cục Trẻ em. Cán bộ các xã, phường, thị trấn có nhiệm vụ nhập thông tin trẻ em trên địa bàn quản lý từ sổ theo dõi trẻ em vào phần mềm từ đó có thể khai thác dữ liệu, xuất báo cáo khi cần thiết; cán bộ cấp thành phố, huyện có nhiệm vụ quản lý và khai thác dữ liệu đa chiều về trẻ em theo cấp quản lý.

(Giao diện của Phần mềm quản lý thông tin trẻ em tại cơ sở phiên bản 1.0)

Tháng 4 năm 2019,  Phần mềm quản lý thông tin trẻ em tại cơ sở phiên bản 1.0 được thay thế bằng phiên bản mới (2.0) nhập trực tiếp dữ liệu trên website thông qua địa chỉ: http://nhaplieu.treem.gov.vn/ phiên bản mới đã khắc phục được những điểm hạn chế của phiên bản cũ, cách sử dụng cũng đơn giản và thuận tiện hơn rất nhiều khi người dùng không phải tải phần mềm về máy tính mà chỉ cần máy tính có kết nối mạng internet hoặc điện thoại thông minh là có thể truy cập được vào phần mềm. Ở phần mềm phiên bản mới tính năng cập nhật thông tin chỉ có ở tài khoản của cấp xã, tài khoản của cấp huyện và cấp thành phố chỉ có chức năng khai thác dữ liệu.


(Giao diện của Phần mềm Quản lý thông tin trẻ em tại cơ sở phiên bản 2.0)

Để đảm bảo yêu cầu toàn bộ thông tin của trẻ em trên địa bàn thành phố được cập nhật lên phần mềm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có các Công văn số 1468/SLĐTBXH-BVCSTE&BĐG ngày 31/5/2019, Công văn số 3363/SLĐTBXH-BVCSTE&BĐG ngày 24/10/2019 về việc cập nhật thông tin trẻ em lên Phần mềm quản lý thông tin trẻ em tại cơ sở gửi phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận, huyện và các cơ sở bảo trợ có nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em. Trong đó yêu cầu các quận, huyện và các cơ sở bảo trợ xã hội khẩn trương hoàn thành việc cập nhật thông tin của trẻ em tại các địa phương và đơn vị lên Phần mềm quản lý thông tin trẻ em phiên bản mới (2.0) và báo cáo về Sở trong năm 2019.

 

(Cán bộ làm công tác trẻ em đang nhập thông tin trẻ em vào phần mềm quản lý thông tin trẻ em tại cơ sở)

Từ những chỉ đạo hướng dẫn của Sở, hy vọng cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp sẽ triển khai tốt phần mềm này tại địa phương, đơn vị góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên phạm vi toàn thành phố./.

Thu Thảo