Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020
Lịch công tác tuần 47 của UBND huyện Tiên Lãng tải tại đây.xlsx