Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2020

Tuyên truyền ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện

Sáng 22/11, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tuyên truyền ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện huyện. Dự Hội nghị có đồng chí Bùi Doãn Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện huyện.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu kịch bản biến đổi khí hậu của Việt Nam và thành phố Hải Phòng; những nội dung của thỏa thuận Paris về biến đổ khí hậu; kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu của thành phố. Các đại biểu thảo luận về vai trò của cán bộ quản lý và cộng đồng dân cư trong ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời đề xuất các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và hành động của mỗi cá nhân trong bảo vệ môi trường sống và cân bằng sinh thái, trên cơ sở đó có kế hoạch, phương pháp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực góp phần giảm thiểu những tác động tiêu cực, bảo đảm phát triển bền vững, bảo vệ cuộc sống của người dân trên địa bàn huyện./.

Phòng VH&TT