Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2020

Tọa đàm về việc đánh giá chất lượng xây dựng và ban hành quyết định hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại việt nam hiện nay

Sáng 27/11, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên phối hợp với Đoàn khảo sát của Bộ Tư pháp tổ chức Chương trình tọa đàm về việc đánh giá chất lượng xây dựng và ban hành quyết định hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại việt nam hiện nay. Tiến sĩ Nguyễn Văn Cương, Viện trưởng Viện khoa học Tư pháp và đồng chí Bùi Doãn Nhân, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi tọa đàm. Cùng dự có đồng chí Lê Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị cùng đại diện các doanh nghiệp, cá nhân liên quan.

 

Từ năm 2015 đến tháng 9 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện đã ra quyết định xử phạt 48 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với tổ chức và cá nhân. Quá trình thực tế quản lý môi trường của địa phương cho thấy, việc chấp hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cơ bản được tuân thủ. Tuy nhiên, số vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường vẫn đang có chiều hướng gia tăng trong những năm gần đây. Nguyên nhân là do hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường còn chưa đồng nhất, kịp thời; việc tập huấn kiến thức, kỹ năng xử phạt trong vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường chưa thường xuyên, liên tục; nguồn nhân lực, kinh phí, trang thiết bị phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường chưa bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường còn mang tính đối phó.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tham dự đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc về thể chế cũng như thực tiễn thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại đơn vị, địa phương, cụ thể, trong việc phát hiện hành vi vi phạm; việc lập biên bản vi phạm hành chính; việc giải trình xác minh, việc ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Đồng thời các đại biểu đã đề xuất những kinh nghiệm, giải pháp nhằm đưa công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong thời gian tới đạt kết quả cao hơn.

Thay mặt đoàn khảo sát, Tiến sĩ Nguyễn Văn Cương, Viện trưởng Viện Khoa học Tư pháp đã ghi nhận tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của các địa biểu để phục vụ cho việc sửa đổi bổ sung hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trong đó có các quy định và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới huyện tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh công tác truyền thông về bảo vệ môi trường để cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường của tổ chức, người dân và doanh nghiệp trong công tác này./.

Phòng VH&TT