Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020
 BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ TỔNG HỢP BỆNH LÙN SỌC ĐEN HẠI LÚA NĂM 2011.


Các biện pháp phòng bệnh:

1. Vệ sinh đồng ruộng:

Vệ sinh đồng ruộng bằng cách cày vùi gốc rạ ngay sau khi thu hoạch để ngăn ngừa lúa chét, lúa tái sinh phát triển; dọn sạch cỏ bờ ruộng, mương dẫn nước, tàn dư từ cây ngô (các kí chủ trên đồng ruộng). Hạn chế lúa tái sinh để tận thu thóc, đặc biệt là tại các vùng đã có dịch.

2. Phòng trừ rầy môi giới:

- Né rầy:

Theo dõi bẫy đèn để xác định đỉnh cao của các đợt rầy lưng trắng và các loại rầy hại lúa khác, kết hợp với phân tích mẫu rầy để xác định mức độ nguồn rầy mang vi rút. Thời điểm gieo mạ, cấy lúa hoặc gieo thẳng có thể né rầy là khoảng 4-6 ngày sau đỉnh cao của rầy vào đèn, nếu thời vụ cho phép.

- Bảo vệ mạ:

Thực hiện gieo mạ tập trung theo vùng, có che phủ nilon để kết hợp với chống rét cho mạ trong vụ Chiêm Xuân và có thể che chắn rầy bằng lưới mắt dày hoặc các vật liệu khác trong vụ Hè, Thu, Mùa. Không gieo mạ ở gần những ruộng đang có nguồn bệnh, ven đường giao thông, những nơi có nguồn ánh sáng thu hút rầy vào ban đêm.

Ở những địa bàn vụ trước lúa bị bệnh lùn sọc đen, xử lý hạt giống bằng thuốc hoá học hoặc sinh học để tạo sức đề kháng của cây mạ đối với rầy và tiến hành phun thuốc trừ rầy nội hấp cho mạ trước cấy 2-3 ngày, khi phát hiện có rầy lưng trắng.

Thường xuyên thăm đồng, kết hợp theo dõi bẫy đèn để dự báo mật độ rầy trên đồng ruộng, xét nghiệm mẫu rầy để phát hiện nguồn rầy mang vi rút.

Khi bệnh xuất hiện trên mạ, tuỳ theo mức độ nhiễm bệnh, tiến hành tiêu huỷ cả luống hoặc cả ruộng sau khi đã phun bằng thuốc trừ rầy tiếp xúc; gieo bổ sung mạ nếu thời vụ cho phép.

- Các biện pháp canh tác:

Hạn chế sử dụng những giống lúa đã xác định nhiễm bệnh lùn sọc đen nặng, sử dụng các giống kháng (chống chịu) rầy hoặc ít nhiễm rầy lưng trắng.

Bón phân cân đối, đặc biệt không bón thừa phân đạm, áp dụng kỹ thuật “3 giảm 3 tăng” hoặc “kỹ thuật thâm canh lúa cao sản” ở nơi có điều kiện để tăng tính chống chịu của lúa đối với dịch hại;

Bố trí cơ cấu mùa vụ hợp lý theo điều kiện cụ thể của từng địa phương.

2. Các biện pháp trừ bệnh:

Trừ bệnh khi lúa xuất hiện bệnh:

- Giai đoạn lúa gieo cấy đến đứng cái:

Nhổ, vùi những cây lúa bị bệnh, cấy dặm bằng cây lúa khoẻ;

Căn cứ vào tuổi, pha phát dục, mật độ rầy và điều kiện cụ thể, do trạm BVTV xác định để chỉ đạo phun thuốc chống lột xác đối với rầy tuổi 1, tuổi 2 hoặc nội hấp trên ruộng bị bệnh và phun thuốc các ruộng xung quanh.

Chăm sóc để cây lúa mau chóng phục hồi cần bón cân đối phân N:P:K, khi lúa chưa phục hồi ra lá mới, chỉ nên bón phân lân và phân kali;

- Giai đoạn lúa từ phân hoá đòng trở đi:

Thường xuyên quan sát kỹ ruộng bị bệnh lùn sọc đen để phát hiện rầy lưng trắng. Khi phát hiện rầy lưng trắng mật độ từ 3 con/dảnh trở lên, tiến hành phun ngay bằng thuốc chống lột xác đối với rầy tuổi 1, tuổi 2 hoặc các loại thuốc trừ rầy phù hợp với tuổi rầy, thời kỳ sinh trưởng của cây lúa.

Tiêu huỷ cả ruộng lúa bị bệnh:

Tiêu huỷ cả ruộng lúa bị bệnh chỉ thực hiện khi ruộng lúa bị bệnh nặng, khó có khả năng phục hồi và không còn khả năng cho năng suất. Trước khi tiêu huỷ phun thuốc trừ rầy bằng loại thuốc tiếp xúc;

Tiêu huỷ và tiến hành cấy, gieo thẳng lại nếu còn thời vụ. Trường hợp hết thời vụ gieo cấy, chuyển sang trồng cây khác (ngoại trừ ngô) nếu điều kiện cho phép;

Tiêu huỷ bằng cày vùi phải thực hiện ngay dù không cấy, gieo lại hoặc chuyển sang trồng cây trồng khác./.

Nguồn tin: snnptnt.thanhhoa.gov.vn