Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

        Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020"; Sở Nội vụ phối hợp với trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội tổ chức lớp bồi dưỡng cho công chức đang đảm nhiệm chức danh Văn phòng - Thống kê xã, thị trấn theo Chương trình thí điểm thực hiện Quyết định số 1965/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, huyện Thuỷ Nguyên được phân bổ 20 chỉ tiêu.
      Lớp học sẽ khai giảng vào  8h30, ngày 08/11/2011 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng và chia làm 02 đợt, cuối đợt tập huấn sẽ cấp chứng chỉ cho các học viên.

       Tệp tin đính kèm: GIẤY TRIỆU TẬP LỚP BỒI DƯỠNG VĂN PHÒNG -THỐNG KÊ.doc
                                DANH SÁCH VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ THAM GIA TẬP HUẤN.xls