Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Mời xem và tải nội dung kết quả phục vụ tết nguyên đán Nhâm Thìn 2012: Tại đây