Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

THỦY NGUYÊN TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG GIỜ TRÁI ĐẤT 2012

Cùng với các địa phương trong cả nước, huyện Thủy Nguyên đã nhiệt tình hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút ngày 31/3/2012.

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, hưởng ứng, vận động nhân dân, doanh nghiệp, các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện việc tự nguyện “tắt đèn”, giảm tối đa các thiết bị sử dụng điện không cần thiết, tiết giảm việc chiếu sáng công cộng trên các tuyến đường Quốc lộ, Tỉnh lộ, liên xã, thôn xóm.

Trong thời gian thực hiện Giờ Trái đất, huyện Thủy Nguyên đã tiết kiệm được khoảng 5.000 KWh, tương đương với 5,7 triệu đồng.

Tuy nhiên, qua việc hưởng ứng thực hiện Chiến dịch Giờ Trái đất bên cạnh những đơn vị, tổ chức, hộ gia đình hưởng ứng tích cực; còn một số đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ gia đình chưa hưởng ứng, hưởng ứng thiếu tích cực mà chỉ khi có đoàn kiểm tra, giám sát của UBND huyện thì mới bắt đầu triển khai./.