Hải Phòng, ngày 20 tháng 02 năm 2020

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LÊ CHÂN
File đính kèm: Sơ đồ tổ chức bo may UBND quận Lê Chân.doc