Hải Phòng, ngày 21 tháng 10 năm 2019

Quyết định số 1971 ngày 30/9/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Phê duyệt QHCT 1/500 phường Hùng Vương – quận Hồng Bàng

Quy hoạch chi tiết 1/500 phường Hùng Vương - quận Hồng Bàng