Hải Phòng, ngày 27 tháng 02 năm 2020

Lịch chiếu phim tại rạp Megastar từ ngày 10/11/2012 đến ngày 15/11/2012

Tên phim

Giờ chiếu

007: Tử địa Skyfall

09:00    10:00    10:55    11:50    12:50    13:45    14:40    15:40    16:35    17:30    18:30    19:25    20:20    21:20    22:15

Khách sạn huyền bí

09:00    11:45    13:35

Lời nguyền bí ẩn 4

09:20    11:10    13:05    15:00    16:55    18:50    20:45

Scandal: Bí mật thảm đỏ

15:30    17:35    19:45    21:55

Đánh cắp linh hồn

09:45    11:40    13:40    15:45    17:40    19:35    21:30