Hải Phòng, ngày 23 tháng 05 năm 2019

1. Bà: Nguyễn Thị Bích - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

2. Bà: Phạm Thị Lan - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Hội Nông dân huyện.

3. Ồng: Đoàn Thế Tuấn - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện.
.